Dokumenty k problematice využití sedimentů z vodních toků a nádrží

Dotace z OPŽP-protipovodňová opatření (pdf, 2,85 MB)

Dotace-podpora retence vody v krajině (pdf, 550 kB)

Legislativa-Bioodpady a ČOV kaly (pdf, 1,43 MB)

Monitoring sedimentů ÚKZÚZ (pdf, 5,90 MB)

Nakládání se sedimenty (pdf, 712 kB)

Nakládání se sedimenty na Slovensku (pdf, 2,37 MB)

OP rybářství-podpora-sedimenty (pdf, 306 kB)

Používání sedimentů na ZPF (pdf, 2,05 MB)

Sedimenty a ekotoxické testy (pdf, 558 MB)

Využití sedimentů na ZPF (pdf, 567 MB)