Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno

ÚZEMNÍ STUDIE
NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO

 

  

NÁVRHOVÁ ČÁST

2. etapa – ÚZEMNÍ DETAIL SILNICE I/43 V ÚSEKU MÚK ŽEBĚTÍN – ROZDROJOVICE

2. etapa - HODNOCENÍ VARIANT USPOŘÁDÁNÍ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ - DODATEK
 
2. etapa - HODNOCENÍ VARIANT USPOŘÁDÁNÍ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ

 

ANALYTICKÁ ČÁST 

Prezentace územní studie, 1 etapa - analytická část - zapracované připomínky (pdf, 8MB)
28.3. 2018 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje 
 

 

ZADÁNÍ

Zadání územní studie (pdf, 585kB)