Návrh rozpočtu JMK na rok 2018

Rada Jihomoravského kraje na své 42. schůzi konané dne 24. 11. 2017 projednala návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018. Návrh rozpočtu je zveřejněn v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu projedná Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 14. 12. 2017.

 

 

Plné znění návrhu rozpočtu:

Titulní list (pdf, 1 592 kB)

Obsah a textová část (docx, 68 kB)

Tabulková část a grafy (xlsx, 414 kB), komentář k tabulce č. 5 (doc, 317 kB)

Závazné ukazatele rozpočtu - přehled (docx, 30 kB)

Závazné ukazatele rozpočtu - kapitola III.1 a III.2 (xlsx, 173 kB)

Závazné ukazatele rozpočtu - kapitola III.3 (doc, 30 kB)