foto 1 foto 2

První rok nového vedení kraje


Nové vedení Jihomoravského kraje udělalo během roku 2017 výrazné kroky v oblastech, které „zdědilo“ po minulé krajské koalici. Jejich bilanci prezentovali členové nejužšího vedení kraje na tiskové konferenci v pátek 24. listopadu 2017.

„Pokud jde o brněnské letiště, rozhodli jsme se změnit pro kraj nevýhodnou smlouvu s nájemcem letiště a společně s městem Brnem podnikat kroky k rozšíření počtu pravidelných linek do dalších destinací. Probíhá mnoho jednání - mj. s novým majitelem společnosti Letiště Brno - která by mohla mít v nejbližších týdnech konkrétní výsledky, tak, aby se ještě před Vánocemi mohly začít prodávat letenky na nových linkách pro jarní letový řád platný od 25. března,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek. Ten také okomentoval aktuální stav lázeňského projektu v Pasohlávkách: „Na konci tohoto měsíce bude akcionářům, tedy zástupcům kraje i obce Pasohlávky předána zástupci společnosti Thermal Pasohlávky projektová dokumentace, na základě které se kraj rozhodne, co bude s tímto projektem dál. Jsme dohodnuti, že zástupci Thermalu budou prezentovat výsledky své několikaměsíční práce zastupitelům na mimořádném zastupitelstvu v lednu 2018.“ Rovněž v lednu obdrží kraj první výstup o situaci ve Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje od odborné firmy MITATHOR, která se specializuje na řízení lidských zdrojů v krizových situacích. „Podle dosavadních rozhovorů s představiteli firmy jsem mírným optimistou,“ zhodnotil situaci u krajské záchranky hejtman Šimek.

V oblasti školství se podařilo v září otevřít Centrum Excelence pro vinohradnictví a vinařství ve Valticích, kde za více než 32 milionů korun vznikla dvoupodlažní budova se zázemím pro vinaře, malý park s vinicemi a naučnou vinařskou stezkou. Obdobná centra se připravují na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (Junior centrum excelence pro kybernetickou bezpečnost a ICT) a na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, příspěvková organizace („Škola progresivních průmyslových technologií - zvýšení odborných znalostí a dovedností žáků v nových technologiích používaných v průmyslu Brněnské metropolitní oblasti“).

„Zásadním tématem nejen pro vedení kraje je problematika sucha, kterou jsme se začali intenzivně zabývat a činit první kroky, které jsou v možnostech kraje. I v příštím roce se hodláme tímto pro jižní Moravu závažným problémem zabývat,“ řekl hejtman Šimek. Na nově byl zřízen dotační program pro podporu hospodaření s povrchovou vodou pro obce a svazky obcí na jižní Moravě, které jsou ohroženy rizikem sucha, vyčlenilo krajské zastupitelstvo částku 6 milionů korun. Další novinkou v této oblasti je podpora výsadby ovocných stromů na území celkem 21 obcí a měst na jižní Moravě částkou téměř jednoho milionu korun.

Během roku 2017 se dařilo prodat dlouho nevyužívané objekty v majetku kraje. „Bývalá zdravotnická škola v Dědicích byla prodána městu Vyškov částku 9,46 mil. korun. V případě prodeje areálu staré nemocnice ve Znojmě do vlastnictví společnosti NAILIS77 dosáhla kupní cena téměř 40 milionů korun, prodej objektu bývalé zdravotnické školy v Kyjově proběhne za kupní cenu ve výši minimálně 19,4 milionu korun,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá, která má v gesci investice a majetek.

V oblasti dopravy byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Doprava na pořízení 36 nových elektrických železničních jednotek do vlastnictví Jihomoravského kraje. „Jedná se o důležitý krok směrem k omlazení vozového parku na železnici v rámci Integrovaného dopravního systému na jižní Moravě. Pokračuje také příprava soutěže na dopravní obslužnost v rámci železniční regionální dopravy s ohledem na to, že v roce 2019 končí kraji smlouva s Českými drahami,“ řekl náměstek Roman Hanák, který vyzdvihl skutečnost, že se novému vedení podařilo proti předcházejícímu roku navýšit částku vyhrazenou na opravu silnic II. a III. tříd o přibližně 80 milionů, a to až na cca 190 milionů korun. V roce 2017 SÚS JMK pokračovala v realizaci staveb v rámci dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. „Za velmi pozitivní považuji úspěšnost registrací stavebních akcí do první výzvy IROP, kdy nám byly schváleny všechny projekty ve finanční výši přibližně 1,5 miliardy korun,“ dodal Hanák. SÚS JMK taký maximálně efektivně využila prostředky poskytnuté krajům státem ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukce nejproblematičtějších míst na silniční síti Jihomoravského kraje, zejména pro rekonstrukce mostů.

V oblasti tolik diskutovaného územního plánování se podařilo zadat na konci března 2017 vypracování územní studie. Toto zadání bylo předáno k připomínkování, na základě předaných podnětů bylo zadání dopracováno a následně proběhla veřejná soutěž na zhotovitele. Na začátku června schválila Rada Jihomoravského kraje zhotovitele „Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“. „Zatím se nám daří dodržovat harmonogram prací na tomto dokumentu, který by měl být s největší pravděpodobností hotov na podzim roku 2018,“ řekl náměstek hejtmana Martin Maleček.

V současnosti jsou Zásady územního rozvoje zažalovány u Krajského soudu v Brně. Žalobu podalo souhrnně více navrhovatelů, mezi nimi je i 15 obcí. Přibližně pětinásobný počet obcí se naopak za kraj a jeho zásady nyní postavil včetně čtyřistatisícového města Brna. Ke dni 23. 8. 2017 se postavilo za kraj 72 měst a obcí, 14 z nich jsou obce s rozšířenou působností. Hlavním žalobním argumentem je stav ovzduší JMK, zejména brněnské aglomerace a hypotéza, že největším zdrojem tohoto znečištění je doprava. „Ve spolupráci se zástupci Českého hydrometeorologického ústavu jsme uspořádali seminář pro zástupce měst a obcí JMK, na kterém zazněla fakta a výsledky měření kvality ovzduší v rámci JMK, z nichž vyplývá, že zásadním zdrojem znečištění ovzduší jsou v JMK lokální topeniště a nikoli automobilová doprava. Ať už krajský soud rozhodne jakkoliv, žalobu bude s největší pravděpodobností řešit Nejvyšší správní soud na základě odvolání jedné ze stran tohoto sporu,“ dodal Maleček.
 

foto JMKfoto JMK