foto 1 foto 2

Gymnázium Brno, Vídeňská slaví šedesátiny

Ve školním roce 2017/2018 si Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 připomíná 60 let od svého založení. Vyvrcholení oslav se uskutečnilo symbolicky v pátek 17. listopadu.

V tento den se mohli absolventi zúčastnit dne otevřených dveří v budově školy, zprovoznění nového školního výtahu i vysazení pamětní lípy. Tomuto slavnostnímu aktu se zúčastnila krajská radní Jana Pejchalová, ředitel školy David Andrle i jeho předchůdci Pavel Faltýsek, Jarmila Červenáková a Jaroslav Veverka.
Následoval průvod studentů i absolventů městem od Vídeňské 47 na Dominikánské náměstí, kde se ve společenském centru městské části Brno-střed uskutečnilo setkání absolventů.

Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1957 a nepřímo navázala na existenci 1. státního reálného gymnázia, které sídlilo na Poříčí 31. Po roce 1948 byla gymnázia rušena a měněna na tzv. jedenáctileté všeobecně vzdělávací školy. V padesátých letech bylo rozhodnuto o výstavbě nového areálu pro jedenáctiletou střední školu na Starém Brně. Vybrána byla právě lokalita na dnešní Vídeňské 47, čímž začíná novodobá historie současného Gymnázia Vídeňská.
Za uplynulých 60 let prošlo školou více než 8 000 studentů. Mezi její nejznámější absolventy patří například herec Miroslav Donutil, který ve svých vyprávěních velmi často vzpomíná právě na zážitky ze svých gymnaziálních studií.
Více informací o škole najdete na www.gvid.cz  .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK