foto 1 foto 2

Ocenění vítězům středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti

Náměstek hejtmana Jan Vitula předal dnes v pondělí 13. listopadu 2017 ceny vítězům středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti.

Akce se v brněnském sídle Jihomoravského kraje zúčastnili také předseda soutěžního výboru Petr Jirásek a zástupce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Radim Ošťádal. Soutěže se mohli zúčastnit studenti ve věku 15 - 18 let studující na střední škole v České republice, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost, zda se jedná o studijní obory zakončené maturitou, či nikoliv. V Jihomoravském kraji se do soutěže zapojilo 951 studentů. Studenti v Jihomoravském kraji dosahovali v této soutěži velice dobrých výsledků.

Na prvním a druhém místě se umístili studenti ze Střední školy informatiky poštovnictví a finančnictví Brno Čichnova 106, na třetím místě studentka z Gymnázia Střední pedagogické školy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Znojmo.

Více informací na https://www.kybersoutez.cz/  .