foto 1 foto 2

Výstava Nositelé tradic

Až do 3. prosince 2017 je ve foyer brněnského sídla Krajského úřadu Jihomoravského kraje (ve zvýšeném přízemí vpravo) k vidění výstava Nositelé tradic.

Putovní výstava prostřednictvím 24 barevných bannerů seznamuje přehledným a poutavým způsobem s pracemi Nositelů tradice lidových řemesel a Mistrů tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje. Tato ocenění byla zřízena jako forma veřejného uznání a podpory osobám, které dokonale ovládají znalosti a dovednosti tradiční rukodělné výroby, účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají své umění dalším generacím. Udělují se pouze v oborech tradiční rukodělné výroby, které jsou zásadním způsobem ohroženy nebo kterým hrozí zánik.

foto JMKfoto JMKfoto JMK