Zápisy z metodických porad MV a krajských úřadů

Zápis Benešov září 2019 (pdf, 806 kB)

 

Zápis Benešov květen 2018 (pdf, 1246 kB)

Příloha č. 1 – Jméno (pdf, 928 kB)
Příloha č. 2a – Oznamovací povinnost – jméno (pdf, 742 kB)
Příloha č. 2b – Oznamovací povinnost – příjmení (pdf, 749 kB)
Příloha č. 2c – Oznamovací povinnost – změna příjmení (pdf, 723 kB)
Příloha č. 2d – Oznamovací povinnost – zápis narození (pdf, 711 kB)
Příloha č. 2e – Oznamovací povinnost – zápis manželství (pdf, 701 kB)
Příloha č. 2f – Oznamovací povinnost – zápis registrovaného partnerství (pdf, 674 kB)
Příloha č. 2g – Oznamovací povinnost – zápis úmrtí (pdf, 712 kB)
Příloha č. 2h – Oznamovací povinnost – určení a popření otcovství (pdf, 686 kB)
Příloha č. 2i – Oznamovací povinnost – osvojení nezletilého (pdf, 686 kB)
Příloha č. 2j – Oznamovací povinnost – změna pohlaví (pdf, 700 kB)
Příloha č. 3 – Osvojení zletilého (pdf, 1153 kB)
Příloha č. 4 – Znalecký posudek - genetika (pdf, 1366 kB)

 

 

Zápis Benešov květen 2017 (pdf, 2MB)

Příloha č. 1 (pdf, 651 kB)

Příloha č. 2 (pdf, 550 kB)

Příloha č. 3 (pdf, 293 kB)

Příloha č. 4 (pdf, 317 kB)

Příloha č. 5 (pdf, 1 MB)

Příloha č. 6 (pdf, 608 kB)

Příloha č. 7 (pdf, 275 kB)

Příloha č. 8 (pdf, 428 kB)

Příloha č. 9a (pdf, 839 kB)

Příloha č. 9b (pdf, 668 kB)

Příloha č. 10a (pdf, 556 kB)

Příloha č. 10b (pdf, 21 kB)

Příloha č. 10c (pdf, 123 kB)