Informace č.j.: JMK 164499/2007

Jihomoravský kraj
Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
Č.j.
Sp.Zn.
Vyřizuje/linka
Brno
JMK 164499/2007
S-JMK 164499/2007/ OSO
Mgr. Dvořáček/541658854
21. 12.  2007
 
 
 
 
Výpis z usnesení ze 140. RJMK - vyřízení žádosti o informaci odkazem na zveřejněnou informaci
 
 
Vážený pane,
 
 
Dne 14. 12. 2007 Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/1999 – výpis z usnesení ze 140 RJMK“ (dále jen „Žádost“) požadující „zaslání elektronické kopie výpisu usnesení z 140 RJMK“.
 
 
 Informace, kterou požadujete, je zveřejněna na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz v části Volené orgány/Rada JMK/Výpisy usnesení.
 
 
Jestliže trváte na přímém poskytnutí Vámi požadované informace, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost co nejdříve.
 
           
            S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru správního a organizačního