foto 1 foto 2

Nové ovocné stromy na jižní Moravě – díky podpoře kraje

Jihomoravský kraj podpoří výsadbu ovocných stromů na území celkem 21 obcí a měst na jižní Moravě částkou téměř jednoho milionu korun. Rozhodlo o tom krajské zastupitelstvo na svém zasedání ve čtvrtek 2. listopadu 2017.

V první etapě byly se záměrem osloveny především regiony s ovocnářskou tradicí, kde dochází k vymírání starých ovocných stromů v krajině. Jedná se o regiony Boskovicka, Blanenska a Tišnovska. Poté se kraj obrátil také na obce napříč regionem, které mají dlouholetou zkušenost s výsadbou a pěstováním ovocných stromů. Jedná se o pilotní projekt Jihomoravského kraje. Jeho záměrem je podpořit výsadbu ovocných stromů, zejména jabloní, švestek, třešní, hrušní a ořešáků, na pozemcích obcí.

„Výsadba dřevin do krajiny díky aktivitě obcí je nejschůdnějším řešením toho, co můžeme pro naši moravskou vysychající přírodu v současnosti udělat. Z dlouhodobého hlediska je zeleň účinnější k zadržení vody v krajině než vodní plochy. K vybudování vodních ploch většinou obce nedisponují pozemky ve svém vlastnictví, nehledě na skutečnost, že jejich vybudování je také finančně, časově a administrativně velmi náročné. Pokud se prokáže, že zájem o péči o krajinu v okolí obcí prostřednictvím výsadby dřevin bude u obcí trvalý, rozšíříme projekt na území celého kraje,“ zdůraznil hejtman Bohumil Šimek.

Předpokládaná výše finanční podpory na jeden vysazovaný ovocný strom činí 1 100 korun a zahrnuje mimo pořízení sazenic ovocných stromů také zakoupení potřebného úvazného materiálu, dopravu, odborné poradenství a následnou péči o vysázené stromy. K podmínkám poskytnuté dotace patří závazek obce zajistit výsadbu ovocných stromů vlastními silami obce, zapojením obyvatel obce, škol, spolků, samosprávy nebo podnikatelů jako nejúčinnějšího nástroje budování vztahu a sounáležitosti obyvatelstva k péči o okolní krajinu a podpoření komunitního života v obci. Výsadba ovocných stromů se uskuteční na pozemcích ve vlastnictví obce.

Podrobný přehled obcí, kde se ovocné stromy budou sázet ZDE (xls, 46 kB).