foto 1 foto 2

Lepší letecká dostupnost jižní Moravy je jednou z priorit kraje

V souladu s cílem zlepšit leteckou dostupnost regionu schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání 2. listopadu 2017 Memorandum o společném postupu ke zlepšení globální letecké dostupnosti Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

Cílem memoranda uzavíraného mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem je navýšit počet cestujících na letišti v Brně - Tuřanech o nejméně 100 tisíc cestujících ročně v horizontu tří let.

„Zlepšení letecké dostupnosti současně povede ke zvýšení atraktivity celého regionu jak z hlediska turistů, tak investorů a zaměstnavatelů se všemi pozitivními a vyčíslitelnými přínosy pro regionální ekonomiku,“ zdůraznil hejtman Bohumil Šimek.

Kraj a Brno uzavřením memoranda vyjadřují souhlas s následujícím postupem za účelem dosažení společného cíle:
• Nastavení pravidel možnosti realizace zvýšení letecké dostupnosti letiště Brno-Tuřany a s tím související vyloučení rizika nedovolené veřejné podpory
• Stanovení optimálního způsobu a míry zapojení kraje a Brna ve společném postupu
• Vytvoření business plánu a jeho ověření renomovaným subjektem působícím v oblasti ekonomických analýz
• Oslovení leteckých dopravců a vyjednání podmínek účasti ve společném podniku s dopravcem, který nabídne nejvýhodnější podmínky

Kraj chce podporovat leteckou linku Brno-Mnichov v režimu závazku veřejné služby

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání ve čtvrtek 2. listopadu 2017 schválilo Oznámení závazků veřejné služby letecké lince mezi Letištěm Brno-Tuřany a Letištěm Franze Josefa Strauße Mnichov.

„Jihomoravský kraj má zájem na dlouhodobém rozvoji leteckých linek z brněnského letiště, a to v prvé řadě na zachování a rozvoji leteckého spojení Brno – Mnichov a dále na rozšíření pravidelných leteckých spojů do dalších atraktivních destinací. Provozování pravidelné letecké linky Brno – Mnichov chceme zajistit u leteckého dopravce vybraného v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení. Vzhledem k tomu, že v současné době provoz letecké linky Brno-Mnichov nelze realizovat za běžných tržních podmínek, musí otevřenému nadlimitnímu řízení na výběr dopravce předcházet uložení závazku veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě z letiště Brno-Tuřany na letecké lince do Mnichova. Uložit závazek veřejné služby je přitom možné po předchozím schválení závazku veřejné služby Evropskou komisí. O tom nyní bude kraj jednat nejen u Evropské komise, ale také s Ministerstvem dopravy,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Zastupitelé zároveň schválili závazek spolufinancování provozování letecké linky mezi Letištěm Brno – Tuřany a Letištěm Franze Josefa Strauße Mnichov v případě schválení závazků veřejné služby uložených na základě článků 16 a 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství do maximální výše 1 468 480 eur ročně po dobu čtyř let s předpokládaným obdobím finančního plnění od roku 2018.