foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj prodává budovou bývalé zdravotnické školy na Komenského ulici v Kyjově

Jedná se o budovu bývalé střední zdravotnické školy nacházející se na ulici Komenského v Kyjově, která byla postavena v r. 1898 (následně byly v devadesátých letech minulého století a v r. 2008 vybudovány dvě přístavby v zadním traktu). Budova je zděná, má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a je napojena na všechny inženýrské sítě včetně plynové přípojky.
Hlavní vstup do budovy je z ulice Komenského, přičemž přístup (příjezd) k zadnímu traktu budovy je také z Masarykova náměstí prolukou vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie přes uzamykatelný vchod a vjezd na pozemku ve vlastnictví města Kyjova (přes tento pozemek je zřízena služebnost chůze a jízdy ve prospěch každého vlastníka prodávaného pozemku, která je zapsána v katastru nemovitostí).
V zadním traktu je na pozemku p. č. st. 177/5 postavena budova tělocvičny, která včetně souvisejícího pozemku p. č. st. 177/6, není předmětem prodeje.

Podle platného územního plánu je budova zařazena do Plochy smíšené obytné, SC - Bydlení – smíšené centrální.
Energetická náročnost budovy (PENB): D/149 kWh/(m²·rok). Bližší informace obsahuje průkaz energetické náročnosti, do kterého je možné na vyžádání nahlédnout.
 

Bližší informace podá Mgr. Barbora Drnovská na tel. 541 652 496, drnovska.barbora@kr-jihomoravsky.cz.