foto 1 foto 2

Publikace Mladá generace v Jihomoravském kraji

Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně vydala v listopadu 2017 mimořádnou publikaci Mladá generace v Jihomoravském kraji 2016.

Publikace se snaží komplexnějším statistickým obrazem popsat postavení mladé generace v kraji a její vývoj v posledních letech. Pojem mladá generace není v této analýze striktně věkově vymezen. Na základě zmapovaných dat se zpracovatelé rozhodli, že za mladou generaci budou v této publikaci považovat osoby ve věku do 29 let. Věk, kdy jedinec zpravidla skončil s přípravou na povolání, zahájil období aktivního pracovního života, popř. založil rodinu.

Samotná analýza je zaměřena na oblast demografie (věková struktura obyvatelstva a její předpokládaný vývoj, vývoj porodnosti, sňatečnosti a rozvodovosti, migrace), vzdělanost a ekonomickou aktivitu, bydlení a strukturu domácností juniorů, jejich zdravotní stav, zdravotní a sociální péči o juniory. Zabývá se také aktivitami juniorů, např. jejich účastí na volbách v postavení kandidátů a členů obecních zastupitelstev. Byla hodnocena i míra využívání informačních technologií mezi juniory, zmíněny jsou i některé sociálně-patologické jevy.
 

Publikace je ke stažení na webu Českého statistického úřadu zde.