Seminář „Ochrana škol a školských zařízení jako jednoho z možných měkkých cílů“ vyvolal zájem

Aktuální a citlivá tematika ochrany a zabezpečení škol a školských zařízení jako veřejných míst, kde se shromažďuje civilní obyvatelstvo, byla obsahem semináře, který pořádal v úterý 31. října 2017 v Brně Krajský úřad Jihomoravského kraje. Na semináři zazněly příspěvky zástupců Ministerstva vnitra ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Asociace bezpečných škol a Cechu mechanických zámkových systémů ČR.

Školy a školská zařízení se řadí mezi tzv. měkké cíle, které jsou velmi zranitelné, a proto tolik atraktivní pro teroristy po celém světě. Na semináři byly prezentovány novinky v oblasti ochrany škol při mimořádné události, když je napadne nebezpečný útočník. Dále byly představeny mechanické zámkové systémy jako základ zabezpečení každé školy.

 foto JMKfoto JMKfoto JMK