foto 1 foto 2

Konference se věnovala roli kreativity v inovacích

Role kreativity v inovacích byla hlavním tématem druhé Výroční konference Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK). V brněnském hotelu International ji ve středu 25. října 2017 zahájil náměstek hejtmana Jan Vitula.

Tematickou část konference uvedl John Newbigin, předseda a spoluzakladatel Creative England, který se mimo jiné intenzivně podílel na vzniku první britské politiky na podporu kreativních odvětví a je členem vládní Rady pro kreativní odvětví. Následovala interaktivní panelová diskuze s účastí zástupců vybraných firem, univerzit a politických reprezentantů. Cílem konference bylo seznámit aktéry regionálního inovačního ekosystému s vývojem RIS JMK a společně diskutovat aktuální rozvojové výzvy či příležitosti.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK