foto 1 foto 2

Do návrhu krajského rozpočtu na rok 2018 se již zapojilo téměř 600 obyvatel jižní Moravy

Ještě týden (do 31. října 2017) mají obyvatelé Jihomoravského kraje možnost se zapojit do přípravy krajského rozpočtu prostřednictvím projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“. Priority, které by měl kraj v roce 2018 realizovat, vyjádřilo v internetovém dotazníku na webových stránkách kraje už téměř 600 obyvatel jižní Moravy.

„Projekt představuje pro veřejnost možnost vyjádřit priority, kterým by se měl Jihomoravský kraj v příštím kalendářním roce věnovat. Tyto návrhy se následně odrazí v podobě samotného návrhu rozpočtu. Mezi nejčastěji zmiňovanými konkrétními podněty, které zatím v anketě zazněly, patří doprava v úseku Šlapanice - Brno - Slatina (nejčastěji je uváděna rekonstrukce silnice III/15286, řešení obchvatu Slatiny a napojení Šlapanic), stavba nové hasičské zbrojnice v Bílovicích nad Svitavou, výstavba nové základní školy v Rajhradicích a podpora knihoven,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Dotazník obsahuje deset oblastí, v každé je uvedeno pět aktivit, ze kterých bude možné vybírat. Lidé si mohou zvolit maximálně deset aktivit, kromě toho se dá vznést i konkrétní podnět k návrhu rozpočtu. Vyplnění dotazníku lze nejen prostřednictvím počítače, ale i mobilní techniky. „Do konce listopadu zohledníme podněty občanů, vyhodnocení preferencí všech občanů, kteří se zúčastní dotazníkového šetření, samozřejmě zveřejníme na webových stránkách kraje. Získaná odezva nám umožní lepší orientaci v tom, co veřejnost od kraje očekává a na co klade důraz,“ řekl hejtman Šimek.

Po odeslání dotazníku obdrží lidé, kteří uvedou svoji e-mailovou adresu, zpětnou informaci o způsobu zpracování, vyhodnocení dotazníku a také sdělení, kdy a kde budou zveřejněny výsledky hlasování o prioritách rozpočtu a preference zúčastněných občanů. Loni se do přípravy rozpočtu zapojilo 1105 obyvatel jižní Moravy. V běžné praxi mají občané možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy je v souladu se zákonem zveřejněn 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu kraje. Návrh rozpočtu na rok 2018 by měl být v tomto termínu uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách kraje.