foto 1 foto 2

Bývalá zdravotnická škola v Kyjově je nabídnuta k prodeji

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 25. října 2017 schválila záměr prodeje objektu bývalé zdravotnické školy v Kyjově za kupní cenu ve výši minimálně 19,4 milionu korun.

„Současné vedení kraje se shodlo na tom, že kraj má ve vlastnictví mnoho budov, o které se musí prioritně starat, opravovat je, popřípadě rekonstruovat. Budovy ve vlastnictví kraje, které nemají v současnosti žádné využití, jsou postupně nabídnuty k prodeji. A toto je jedna z nich. Odkoupit si je mohou třeba právě obce, pokud mají projekty na jejich další smysluplné využití,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Jedná se o budovu bývalé střední zdravotnické školy nacházející se na ulici Komenského v Kyjově, která byla postavena roku 1898 (následně byly v devadesátých letech minulého století a v roce 2008 vybudovány dvě přístavby v zadním traktu). Budova je zděná, má čtyři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a je napojena na všechny inženýrské sítě včetně plynové přípojky.

Jihomoravský kraj má ze zákona povinnost zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a umožnit tak komukoli, aby svou nabídku podal. Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

 

Bližší informace zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=1595&TypeID=1 .