foto 1 foto 2

Vyhlášen nový ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy

Každoroční slavnostní odpoledne, pořádané na počest vzniku Československa, se v Památníku písemnictví na Moravě uskutečnilo v úterý 24. října 2017. Jak se stalo již tradicí, zástupce Jihomoravského kraje při této příležitosti otevřel nový ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Radní Tomáš Soukal zahájil XII. ročník, které mohou v letošním školním roce žáci a studenti od 12 do 19 let zpracovat a zapojit se do nejvýznamnějšího tuzemského měření dovednosti mladých literátů.

Jako téma XII. ročníku literární soutěže bylo Muzeem Brněnska navrženo téma „Století to letí“. Moderní historie české státnosti čítá již sto let. Inspirativní téma uchovávající pro budoucí čtenáře tisíce příběhů a lidských osudů, dobře uchopitelné pro vyprávění o tomto významném období našich dějin.

SOUTĚŽ: Skrytá paměť Moravy – XII. ročník, literární soutěž pro mládež od 12 do 19 let
VYHLAŠOVATEL: Jihomoravský kraj
ORGANIZACE SOUTĚŽE: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka Památník písemnictví na Moravě, Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
VYHLÁŠENÍ XII. ROČNÍKU: 24. října 2017, v 15 hod.
DATUM UZÁVĚRKY: 31. března 2018
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE: 15. června 2018, od 15 hodin, areál Slovanského
hradiště v Mikulčicích, NKP
KONTAKT: Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad, Mgr. Miroslava Šudomová, e- mail: m.sudomova@muzeumbrnenska.cz, tel.: 547229932

foto JMKfoto JMKfoto JMK