Do odvolání nebudou žadatelům o dotace zasílány notifikační emaily v systému KEVIS.

Prezentace z porady pracovníků ochrany ZPF ORP JMK konané dne 21. a 22. 9. 2017 v Bzenci

Prezentace z porady pracovníků ochrany ZPF ORP JMK konané dne 21. a 22. 9. 2017 v Bzenci

01 Společný metodický pokyn (pptx, 331 kB)
02 Protierozní vyhláška (pptx, 22,5 MB)
03 Pozemkové úpravy (pptx, 114 MB)
04 Vodohospodářské stavby (pptx, 58,0 MB)
05 Zákon o přestupcích (pptx, 134 kB)
08 Pedologický průzkum (pptx, 10,5 MB)
10 Těžba nerostných surovin versus ochrana ZPF (ppt, 6,58 MB)
11 Ochrana ZPF v praxi (pptx, 2,32 MB)