foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj se zúčastnil Evropského týdne regionů a měst

Ve dnech 10. - 12. října 2017 se zúčastnili zástupci Jihomoravského kraje Evropského týdne regionů a měst v Bruselu.

V úterý 10. října zajistilo Zastoupení JMK při EU jednání radního Miroslava Kubáska a vedoucí strategie Climate KIC pro Střední a východní Evropu (CEE) paní Biancy Dragomir. Diskutován byl zájem kraje o zapojení do tohoto programu, který je financován Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), dále spolupráce s výzkumnými centry, univerzitami a Jihomoravským inovačním centrem v této oblasti, mapa příležitostí a potřeb kraje a návštěva vedoucí B. Dragomir a bývalé prezidentky Imperial College London prof. Ritterové v listopadu v Brně. Odpoledne téhož dne proběhlo setkání České národní delegace při Výboru regionů. Hlavním bodem byl současný stav přípravy kohezní politiky po roce 2020, dále pak agenda 125. plenárního zasedání (ochrana migrujících dětí, reforma vlastních zdrojů EU v rámci příštího víceletého finančního rámce na období po roce 2020). Po setkání České národní delegace zajistilo Zastoupení setkání s paní Evou Srnovou ze Stálého zastoupení ČR při EU, která má v gesci regionální a městskou politiku EU a politiku soudržnosti. Tématem jednání tak byla definice priorit Jihomoravského kraje pro příští programové období, příprava přeshraničních projektů, otázka financování problematiky sucha a využití ESF fondů.

Dne 11. října 2017 se Jihomoravský kraj zúčastnil generálního shromáždění sítě PURPLE v Bruselu. Generální shromáždění, kde Jihomoravský kraj politicky zastupuje radní Miroslav Kubásek, zhodnotilo dosavadní aktivity sítě v letošním roce a seznámilo se s postupem realizace projektu ROBUST, jehož je PURPLE jedním z partnerů. Dále bylo prezentováno také stanovisko sítě PURPLE k návrhu kohezní politiky EU po roce 2020.
Síť PURPLE je evropskou sítí periurbánních regionů, jejímž členem je i Jihomoravský kraj. Periurbánní regiony jsou regiony v zázemí velkých měst, jedná se o silně urbanizované regiony. Problematika periurbánních regionů se dotýká několika oblastí - zejména rozvoje venkova, regionálního rozvoje, životního prostředí a územního plánování. Další informace k síti PURPLE najdete na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=151193&TypeID=1  a na www.purple-eu.org .
foto JMKfoto JMKfoto JMK