foto 1 foto 2

Studie posoudí možnosti využití bývalé transfúzní stanice na pobytové zařízení sociálních služeb

Rada Jihomoravského kraje dnes (12. října 2017) odsouhlasila zpracování studie proveditelnosti, která by posoudila všechny varianty řešení přestavby areálu bývalé transfuzní stanice na Tomešově ulici v Brně na zařízení pobytového typu pro seniory.
Jihomoravský kraj, jako vlastník tohoto areálu, se v současnosti připravuje na realizaci projektu „Domov pro seniory Brno, Tomešova“. Ten zahrnuje přestavbu objektu na domov pro seniory s kapacitou 110 míst s poskytováním pobytové sociální služby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby.

Projekt byl původně zařazen v rámci úvěrového financování z Evropské investiční banky. „Jihomoravský kraj se intenzivně zabýval možností financování investiční výstavby zařízení pobytového typu pro seniory formou koncesního řízení s využitím zkušeností v jiných krajích České republiky. Cílem této inspirace bylo zjistit přínosy uvedeného řešení k zajištění rozšíření pobytových sociálních služeb pro seniory ve městě Brně,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Zástupci Jihomoravského kraje se proto sešli se zástupci kraje Vysočina, který v současné době realizuje výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem a jeho následné provozování na základě koncesního řízení, jako tzv. PPP projekt, tedy poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

„Na základě získaných podkladů a informací dnes Rada Jihomoravského kraje odsouhlasila zpracování studie proveditelnosti, která by posoudila všechny varianty řešení, zohlednila všechny investiční, finanční i sociální aspekty spojené s výstavbou zařízení sociálních služeb i jeho následného provozu s ohledem na požadavky v našem kraji. Na základě výstupů studie bude rozhodnuto o dalším postupu, který bude směřovat k efektivnímu využití tohoto areálu na Tomešově ulici,“ vysvětlil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Bývalá transfuzní stanice dříve patřila Fakultní nemocnici Brno, nyní je vlastníkem Jihomoravský kraj. Objekt je v současné době ve správě krajské příspěvkové organizace Zámeček Střelice, dosud je nevyužíván a chátrá.