foto 1 foto 2

Vzdělávání dětí cizinců v Jihomoravském kraji

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců tradičně pořádá setkání platformy integrace cizinců v Jihomoravském kraji, které je vždy zaměřeno na konkrétní téma. Obsahem setkání v pondělí 16. října 2017 bylo „Vzdělávání dětí cizinců v Jihomoravském kraji“.
Na setkání, které se konalo v Administrativním a školicím centru v Brně, Cejl 73, přijali pozvání a své příspěvky přednesou odborníci z řad neziskových organizací, Masarykovy univerzity, Národního institutu dalšího vzdělávání. Na dotazy byli připraveni odpovídat zástupci úřadů, do jejichž kompetence vzdělávání dětí-cizinců spadá.

„Hlavním důvodem je, že se na Centrum pravidelně obrací ředitelé škol z celého Jihomoravského kraje a žádají o radu, jak začlenit cizince do kolektivu školy a jak ho vzdělávat, pokud má nedostatečnou znalost českého jazyka. Dalším důvodem pro konání takových setkání je absence přehledného souhrnu informací o možnostech podpory školám a dětem-cizincům, který by mohli ředitelé škol a výchovní poradci využít, aby se v této problematice zorientovali,“ řekla vedoucí Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců Lenka Herčíková. Setkání bylo zaměřeno především na ředitele mateřských, základních a středních škol, výchovné poradce, pracovníky Pedagogicko-psychologických poraden a studenty pedagogických oborů.