foto 1 foto 2

Projekt má zvýšit přitažlivost Prahy a Brna pro mladé diplomované Francouze

Představení pilotního projektu Francouzského institutu, který má zvýšit přitažlivost České republiky pro mladé diplomované Francouze, a možné zapojení Jihomoravského kraje do tohoto záměru, bylo ústředním bodem středečního jednání (11. října 2017) na krajském úřadě v Brně.

Zástupce Francouzského institutu a vedení Alliance Francaise Brno přijal hejtman Bohumil Šimek. Za Francouzský institut se jednání zúčastnil atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci Matthieu Wellhof a koordinátorka projektů Amandine Duraz, za Alliance Francaise Brno ředitel Jiří Votava.

Cílem zkušebního projektu je navýšit počet mladých diplomovaných Francouzů, kteří najdou své první zaměstnání právě v České republice. Jde především o Prahu (sdruženou s městem Dijon) a Brno (sdružené s městem Rennes).

Francouzský institut v Praze byl původně koncipován jako skutečná univerzita a v současnosti je multidisciplinárním kulturním centrem. Francouzská aliance vznikla v roce 1883 v Paříži s ambiciózním cílem šířit francouzský jazyk a francouzskou kulturu v zahraničí. Se svými 850 pobočkami v celkem 137 zemích všech kontinentů je Francouzská aliance největší kulturní sítí ve světovém měřítku.

Mezi Jihomoravským krajem a Alliance Francaise bylo v únoru 2012 uzavřeno Memorandum o spolupráci, které se zaměřuje na podporu a rozvoj výuky francouzského jazyka v Jihomoravském kraji. Dále jde o podporu a rozvoj kultury zaměřené na Francii a frankofonní země v regionu.

foto JMKfoto JMKfoto JMK