foto 1 foto 2

Bavorská delegace navštívila kraj

O další možné spolupráci obou regionů jednali v úterý 10. října 2017 v Brně zástupci Bavorska s představiteli Jihomoravského kraje. Delegaci vedenou státním tajemníkem Ministerstva pro hospodářství, média, energii a technologie Franzem Josefem Pschiererem a doprovázenou novým velvyslancem Spolkové republiky Německo v ČR Christophem Israngem přijal v sídle krajského úřadu hejtman Bohumil Šimek spolu s radním Petrem Hýblerem.

Na setkání zazněly například informace o Brně a jižní Moravě jako o dynamických hospodářských lokalitách a možnostech zintenzivnění spolupráce s bavorskou stranou, nechyběly ani údaje o současném fungování letecké linky mezi moravskou metropolí a Mnichovem.

foto JMKfoto JMK