foto 1 foto 2

Spolupráce jižní Moravy a srbské Šumadije pokračuje konkrétními projekty

Delegace Jihomoravského kraje vedená náměstkem hejtmana Janem Vitulou a radní Janou Pejchalovou navštívila v termínu 3. – 7. října 2017 Šumadijský okruh v Srbsku. Cílem návštěvy byla jednání na radnicích v Kragujevaci, Arandjelovci a Topole. Se srbskými partnery projednali projekty další spolupráce jižní Moravy a Šumadisjkého okruhu.

Jde například o výměnu zkušeností, stáže studentů a absolventů, projekty pracovní mobility ad. Půjde také o propojení vinařů z jižní Moravy a vinařské oblasti Topola a informování o veletrzích a akcích, kde se budou moci oba vinařské regiony prezentovat. Delegace navštívila rovněž Univerzitu v Kragujevaci, jejíž vedení má velký zájem o spolupráci s brněnskými vysokými školami. Dalšími místy jednání bylo centrum Červeného kříže v Kragujevaci. ČK Kragujevac každoročně pořádá letní tábor pro děti z chudých rodin, který se koná v Hutisku – Solanci za podpory Jihomoravského kraje a města Kyjova. Delegace kraje se dále setkala se třemi studenty Mendelovy univerzity, kteří jsou v současné době na měsíční stáži v REDASP (Regionální rozvojová agentura Šumadije a Pomoraví) a pracují zde na vlastních projektech.
Během návštěvy Bělehradu proběhlo setkání s představiteli České besedy a s velvyslankyní České republiky v Srbsku Ivanou Hlavsovou. Paní velvyslankyně delegaci prezentovala současný politický a ekonomický stav v Srbsku a delegace ji naopak seznámila se současným a budoucím směřováním spolupráce Jihomoravského kraje s Šumadijí.
foto JMKfoto JMKfoto JMK