foto 1 foto 2

Vzniká první Centrum duševního zdraví v Jihomoravském kraji

První Centrum duševního zdraví (CDZ) v Jihomoravském kraji společně připravuje Práh jižní Morava a Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno. Podporu záměru za Jihomoravský kraj na představení Centra v Brně (9. října 2017) vyjádřil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

„Byl to právě Jihomoravský kraj, který již před dvěma lety schválil jako první kraj v ČR koncepci reformy péče o duševně nemocné,“ konstatoval u příležitosti uvedení Centra náměstek Šlapal. Vytvoření Center duševního zdraví (CDZ) vychází z reformy psychiatrické péče v České republice a jejím základním posláním je poskytovat dlouhodobou podporu osobám, které se v důsledku svého duševního onemocnění ocitly v tíživé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženy.

Péče bude nepřetržitá a pacient/klient se v systému nebude ztrácet – při trvalé podpoře se nebude propadat do hlubokých krizí a významně klesne potřeba dlouhodobých hospitalizací. Služby Centra duševního zdraví budou poskytovány přímo v prostředí pacienta a to na základě multidisciplinárního týmu, který je tvořen profesionály různých odborností ze zdravotní a sociální oblasti, kteří spolu velmi úzce spolupracují. Jedná se o lékaře, psychologa, psychiatrické sestry, sociální pracovníky atd. Všichni členové týmu budou pracovat ambulantně i v terénu. Tým centra bude dále spolupracovat s dalšími zdravotnickými službami a organizacemi poskytujícími podporu lidem s duševním onemocněním v oblasti bydlení, práce a vzdělávání.

foto JMKfoto JMKfoto JMK