Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole

 

Jihomoravský kraj se zapojil do projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ (ATCZ74, akronym: „Kultura a příroda na Zeleném pásu“), který je realizován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika pro období 2014-2020).

Vedoucím partnerem projektu je Weinviertel Tourismus GmbH z Dolního Rakouska. Kromě Jihomoravského kraje jsou dalšími projektovými partnery Waldviertel Tourismus, Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, Nadace Partnerství, Jihočeská centrála cestovního ruchu a Vysočina Tourism.

Realizace projektu byla zahájena v říjnu 2016. Na základě schválení žádosti Vedoucího partnera byla prodloužena délka trvání projektu z 30.90.2019 do 31.12.2019. Doba realizace projektu je 39 měsíců.

Cílem projektu je spolupráce Jihomoravského kraje a ostatních projektových partnerů v oblasti společné systémové propagace zpřístupněných přírodních a kulturních památek podél cyklostezky EuroVelo 13 za účelem zvýšení prestiže a propagace přeshraničního území.

 

Aktivity 2017

Dne 26. září 2017 se v Dřevěném salónku Louckého klášteře ve Znojmě konala Zahajovací konference, která je jednou z aktivit Jihomoravského kraje v rámci realizace projektu:

Program konference/ Programm der Eröffnungskonferenz

Tisková zpráva

 

Prezentace a fotodokumentace

 

           (Ing. Michal Teplík, České dráhy, a.s.) CZ (ppt 4,5 MB), DE (ppt 4,6 MB) 1

           (Mgr. Tomáš Hladík, KORDIS JMK, a.s.)  CZ (ppt 8,6 MB), DE (ppt 8,6 MB) 1

Ve 2. polovině 2017 probíhala realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Stolní a kartičkový kalendář pro rok 2018, 2019 a 2020“ (1 2). V rámci publicity byl kalendář distribuován široké veřejnosti na veletrzích Go a REGION TOUR 2018 (1). Informace o projektu a možnosti vyzvednutí kalendáře v rámci veletrhu byli informováni starostové všech obcí Jihomoravského kraje prostřednictvím elektronického měsíčníku „Aktuality z JMK 1/2018 pro obce“. Dále byl kalendář šířen v rámci pracovních setkání se zástupci obcí, mikroregionů, místních akčních skupin a odborné veřejnosti, a projektovým partnerům k propagaci projektu v daném regionu a k využití při účasti na veletrzích.

 

Aktivity 2018

Začátkem roku 2018 byla vyhlášena výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu „Grafický návrh a zhotovení prezentačních Roll Upů a bannerů na veletrh FOR BIKES 2018 a 2019“. V rámci propagace projektu budou Roll Upy součástí expozic stánku projektu na veletrzích v České republice i zahraničí, kterých se budou účastnit všichni projektoví partneři. V letošním roce byly Roll Upy využity k prezentaci na veletrzích: F.RE.E. Mnichov (1 2), Cyklo Hradec Králové, ITB Berlín (1) a Utrecht (1).

 

FOR BIKE 2018

Veletrh FOR BIKES 2018 se uskutečnil ve dnech 06. - 08.04.2018 v Praze na pronajaté ploše o velikosti 20 200 m2, zúčastnilo se ho 265 vystavovatelů z 5ti zemí, 30 456 návštěvníků a 146 novinářů. Hlavním cílem účasti na veletrhu bylo prezentovat cykloturistikou nabídku regionu a projektu„ATCZ74 – Kultura a příroda na Zeleném pásu“. Součástí expozice Jihomoravského kraje byly v Roll Upy a bannery zhotovené v rámci zakázky „Grafický návrh a zhotovení prezentačních Roll Upů a bannerů na veletrh FOR BIKES 2018 a 2019“. Během veletrhu se konala setkání se zástupci obcí, mikroregionů, odborné a široké veřejnosti z ČR i zahraničí. 1 2 3 

 

TOULAVÁ KAMERA 2018

V rámci veřejné zakázky "Zajištění prezentace v reportážích ve speciální rubrice pořadu ČT Toulavá kamera" bylo v pořadu Toulavá kamera v období červen - říjen 2018 odvysíláno 10 reportáží, jejichž cílem je představit kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na území jižní Moravy a Weinviertelu, a tím podpořit cestovní ruch a prezentovat turistický potenciál území podél Železné opony. Z přehledu sledovanosti pořadu Toulavá kamera v roce 2018 zaslaným ČT plyne, že díly, v nichž byly odvysílány reportáže z Jihomoravského kraje a Weinviertelu (premiéra a repríza) v roce 2018 je shlédlo 5 662 000 diváků starších 15ti let:

 
  1. Toulavá kamera 10.06.2018 (celý díl) – reportáž EuroVelo 13 (Železná opona)

  2. Toulavá kamera 08.07.2018 (celý díl) – reportáž Vranovsko (hrady) 

  3. Toulavá kamera 29.07.2018 (celý díl) – reportáž NP Podyjí 

  4. Toulavá kamera 05.08.2018 (celý díl) – reportáž Valtice a okolí 

  5. Toulavá kamera 12.08.2018 (celý díl) – reportáž Vinařským krajem 

  6. Toulavá kamera 19.08.2018 (celý díl) – reportáž Jaroslavice a okolí 

  7. Toulavá kamera 26.08.2018 (celý díl) – reportáž Pohansko 

  8. Toulavá kamera 23.09.2018 (celý díl) – reportáž Voda v okolí zámku Lednice 

  9. Toulavá kamera 07.10.2018 (celý díl) – reportáž Výlet ze Znojma do Retzu 

10. Toulavá kamera 28.10.2018 (celý díl) – reportáž Hrušovansko 
 

 

Realizované aktivity v roce 2018

  • Vytvoření a spuštění zkušebního provozu webové aplikace pro prezentaci trasy EuroVelo 13 (Železné opony): www.ev13.eu 
  • Výroba informačních tabulí 

Aktivity 2019
 

Ve dnech 17.-20.01.2019 se v Brně konal veletrh Regiontour 2019, kde se konala setkání se zástupci obcí a mikroregionů z ČR i zahraničí. V rámci publicity byl na veletrhu široké veřejnosti distribuován stolní a kartičkový kalendář pro rok 2019.

 

Webové stránky projektu

V roce 2019 byly spuštěny webové stránky pro prezentaci trasy EuroVelo 13 (Železné opony): www.ev13.eu  (z tohoto důvodu již dále nebude aktualizována tato stránka).

Realizované aktivity v roce 2019

  • FOR BIKE 2019
  • reportáže v pořadu Toulavá kamera 2019
  • Výroba a instalace informačních tabulí
  • Dvoudenní mezinárodní konference v Mikulově
  • Propagační předměty pro účastníky cykloakcí

 


V případě dalších dotazů týkajících se projektu se můžete obrátit na Ing. Jaroslava Keprta (tel. č.: 541 651 325, e-mail: keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz) nebo Ing. arch. Šárku Paulíkovou (tel. č.: 541 651 347, e-mail: paulikova.sarka@kr-jihomoravsky.cz) z odboru regionálního rozvoje Krajského řadu Jihomoravského kraje.