Univerzita obrany zahájila nový akademický rok

Univerzita obrany v Brně zahájila v pondělí 2. října 2017 oficiálně nový akademický rok. Slavnostní akce se za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Martin Maleček.

Univerzita obrany vznikla v roce 2004 a navázala na pedagogický a materiálně technický potenciál tří bývalých vojenských vysokých škol – Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. V současnosti Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření.

foto JMKfoto JMK