foto 1 foto 2

Lidé na jižní Moravě se opět mohou zapojit do přípravy krajského rozpočtu

Obyvatelé Jihomoravského kraje mají od pondělí 2. října 2017 možnost se již pošesté zapojit do přípravy krajského rozpočtu prostřednictvím projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“. Až do konce měsíce října mohou na webových stránkách kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/ v internetovém dotazníku vyjádřit své priority, které by měl kraj v roce 2018 realizovat.

„Projekt představuje pro veřejnost možnost vyjádřit priority, kterým by se měl Jihomoravský kraj v příštím kalendářním roce věnovat. Tyto návrhy se následně odrazí v podobě samotného návrhu rozpočtu. V předcházejících letech touto cestou veřejnost prosadila rekonstrukci průtahu obcí Březina, revitalizaci dětského a sportovního hřiště Speciálních škol na Ibsenově v Brně, letos otevřenou novostavbu Přírodovědné stanice Kamenačky v Brně nebo nový dotační titul na podporu obecních knihoven,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Dotazník obsahuje deset oblastí, v každé z těchto oblastí je uvedeno pět aktivit, ze kterých bude možné vybírat. Lidé si mohou zvolit maximálně deset aktivit, kromě toho je možné vznést i konkrétní podnět k návrhu rozpočtu. Vyplnění dotazníku je možné nejen prostřednictvím počítače, ale i mobilní techniky. „Do konce listopadu zohledníme podněty občanů, vyhodnocení preferencí všech občanů, kteří se zúčastní dotazníkového šetření, samozřejmě zveřejníme na webových stránkách kraje. Získaná odezva nám umožní lepší orientaci v tom, co veřejnost od kraje očekává a na co klade důraz,“ řekl hejtman Šimek.

V rámci dotazníku mohou občané vyplnit identifikační údaje, kterými jsou název obce, kde má občan trvalé bydliště, poštovní směrovací číslo obce, e-mailová adresa, věková kategorie, pohlaví a vzdělání. Tyto identifikační údaje umožní provést podrobnější vyhodnocení dotazníků. Po odeslání dotazníku obdrží lidé, kteří uvedou svoji e-mailovou adresu, zpětnou informaci o způsobu zpracování, vyhodnocení dotazníku a také sdělení, kdy a kde budou zveřejněny výsledky hlasování o prioritách rozpočtu a preference zúčastněných občanů. Loni se do přípravy rozpočtu zapojilo 1105 obyvatel jižní Moravy. V běžné praxi mají občané možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy je v souladu se zákonem zveřejněn 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu kraje. Návrh rozpočtu na rok 2018 by měl být v tomto termínu uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách kraje.