foto 1 foto 2

Komise Asociace krajů ČR se v Mikulově věnovala financování sociálních služeb

V Mikulově se ve středu 27. září 2017 uskutečnilo zasedání Komise Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti, které se za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Jedním z ústředních témat středečního jednání bylo financování sociálních služeb v nadcházejícím období. „Vítáme rozhodnutí o navýšení platů pro pracovníky sociálních služeb. Ale žádáme vládu a centrální orgány, aby společensky žádoucí rozhodnutí o růstu mezd doprovázely adekvátní finanční transfery, protože kraje nemají reálné rozpočtové možnosti jak navyšovat během roku své výdaje v řádu desítek milionů korun. Navrhovaná částka pro celou republiku na příští rok ve výši 11,5 miliardy korun je prostým výpočtem naprosto nedostatečná a žádáme o její navýšení na 14 miliard. Pokud stát rozhodne o zvýšení platů, je jeho logickou povinností zajistit také peníze,“ konstatoval na středečním jednání v Mikulově náměstek Šlapal.

Komise se věnovala také transformaci psychiatrické péče. „Zde je Jihomoravský kraj spolu s Ústeckým na špici pelotonu. Zároveň je nutné upozornit na nutnost jednání se zdravotními pojišťovnami, které úsporou psychiatrických pacientů ušetří finanční prostředky. Tyto peníze musí sloužit k posílení ambulantních sociálních služeb, které podchytí pacienty a sníží riziko recidivy,“ zdůraznil náměstek Šlapal. K dalším tématům jednání, kterého se zúčastnilo 65 zástupců všech regionů republiky, patřil rozvoj péče o lidi bez domova a systematizace péče o děti s poruchou autistického spektra.
 

foto JMKfoto JMK