foto 1 foto 2

Stará nemocnice ve Znojmě našla svého kupce

Areál staré nemocnice ve Znojmě byl Jihomoravským krajem znovu nabídnut k prodeji poté, co společnost UNIQUE VISION, jejíž nabídka ve výši 46 666 667,- Kč byla vybrána, na jaře letošního roku odstoupila od své nabídky. Celkem bylo doručeno pět nabídek a jediným kritériem výběru byla výše nabídnuté kupní ceny. Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 26. září 2017 vybrala nabídku na úplatný převod areálu staré nemocnice ve Znojmě podanou společností NAILIS77 za kupní cenu ve výši 39 995 000,- Kč. Nabídka bude předložena na listopadovém zasedání krajským zastupitelům a po jejím schválení bude následovat podepsání smlouvy.

„Již v záměru prodeje bylo uvedeno, že areál takzvané staré nemocnice je začleněn do památkově chráněného území a samotná budova byla letos v červnu ministerstvem kultury prohlášena za kulturní památku. Každý zájemce o koupi nemovitosti byl tedy s touto skutečností seznámen. Jsem ráda, že se poté, co předcházející solidní investor ze závažných důvodů odstoupil od své nabídky, podařilo v krátké době najít nového kupce,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Uvedené nemovitosti jsou v současné době svěřeny příspěvkové organizaci kraje – Nemocnici Znojmo. Vzhledem ke skutečnosti, že tato příspěvková organizace nyní nedisponuje dostatečnou kapacitou prostor, aby bylo možné všechny provozy působící v areálu staré nemocnice přemístit do areálu nové nemocnice, zůstane část prostor v areálu tzv. staré nemocnice obsazena a kupující uzavře k datu podpisu kupní smlouvy smlouvu o nájmu s Nemocnicí Znojmo jako nájemcem. Léčebna dlouhodobě nemocných v areálu není předmětem prodeje a zůstává ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Areál tzv. staré nemocnice se nachází v okrajové historické části města Znojma a je vymezen ulicemi Vídeňská, Dyjská a Na Kolbišti, je začleněn do památkově chráněného území. Areál nemocnice je přístupný hlavním vjezdem z ulice Vídeňská. Celková výměra pozemků v areálu určených k prodeji činí 29 447 m2. Záměr prodeje areálu tzv. staré nemocnice byl poprvé schválen Radou Jihomoravského kraje dne 29. listopadu 2012. Celkem byl záměr prodeje schválen a zveřejněn na úřední desce desetkrát.