foto 1 foto 2

Cenu Jihomoravského kraje letos získá celkem 10 osobností jižní Moravy

O udělení letošních Cen Jihomoravského kraje rozhodli krajští zastupitelé na svém zasedání 21. září 2017. Slavnostní předání Ceny Jihomoravského kraje se uskuteční 6. listopadu 2017 v sále konventu Milosrdných bratří v Brně.

Cena Jihomoravského kraje je ocenění, kterým Zastupitelstvo Jihomoravského kraje oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami můžou být příkladem. Cena se uděluje od roku 2004, po rozhodnutí krajského zastupitelstva. K jejím držitelům patří mj. Hana Zejdová (v roce 2004), Karel Kašpárek (v roce 2005), Yvetta Hlaváčová (v roce 2006), Jiří Netík (v roce 2007), David Kostelecký (v roce 2008), Jiří Škrla (v roce 2009), Václav Věžník (v roce 2010), Alena Štěpánková Veselá (v roce 2011), Jožka Černý, Zdeněk Rotrekl a Miroslava Knapková v roce 2012, sourozenci Hana a Petr Ulrychovi či Jan Smolík v roce 2013, Armin Delong v roce 2014, Emil Boček v roce 2015, v loňském roce pak například in memoriam František Hřebačka (Fanoš Mikulecký).

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje udělilo Cenu Jihomoravského kraje v roce 2017 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech:

za hrdinský čin Bohumil Robeš
za práci s mládeží Vilém Koutník
za práci s mládeží Ladislav Černý
za činnost, která výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj Zdeněk Doležel
za činnost, která výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj Miroslav Kasáček
za činnost, která výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj Bohumil Hlaváček
za činnost, která výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj Jaromír Hanák
za činnost, která výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj Zdeněk Novák
za přínos v oblasti umění Mojmír Bártek
za přínos v oblasti sportu Miroslav Jandásek