foto 1 foto 2

Na krajském úřadě se sešla Regionální stálá konference pro Jihomoravský kraj

V prostorách brněnského sídla krajského úřadu v pátek 22. září 2017 se za účasti náměstků hejtmana Jana Vituly, Taťány Malé, Romana Hanáka a brněnského primátora Petra Vokřála sešla k pracovnímu jednání Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje.

Na setkání této neformální instituce zazněly například příspěvky k činnosti a strategiím místních akčních skupin v území Jihomoravského kraje, výsledky jednání pracovních skupin (životní prostředí, cestovní ruch, vzdělávání a zaměstnanost, sociální oblast a dopravní infrastruktura), informace k čerpání evropských fondů ESI fondů (v rámci čerpání finanční prostředků na silnice II a III. třídy je kraj na prvním místě), o přípravě projektů do vyhlašovaných výzev v rámci operačních programů a novém programovém období 2020+ a právě zpracované Strategii regionálního rozvoje ČR po roce 2020. Hovořilo se též o Programu rozvoje kraje 2018-2021.

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Další informace na www.rskjmk.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMK