foto 1 foto 2

Regionální filmový fond kraj podpoří částkou 5 milionů korun

Motivace pro filmové a televizní štáby z celého světa v našem regionu, s tím související podpora místní ekonomiky i možnost ukázat zajímavá místa v Brně a Jihomoravském kraji – to jsou cíle Regionálního filmového fondu, jehož založení schválilo krajské zastupitelstvo na svém jednání 21. září 2017.

„Jde o celosvětový trend, který v České republice podporují především městské a krajské destinační agentury. Jsou si vědomy velkého propagačního dopadu filmových a televizních děl na jejich lokalitu. Fond si klade za cíl propagovat Brno a Jihomoravský kraj jako atraktivní filmovou a televizní destinaci. Měl by vzniknout nadační fond se sedmičlennou správní radou, kde by kromě představitelů kraje a města Brna byli nezávislí odborníci z oblasti audiovize a marketingu. Za sídlo Jihomoravského filmového nadačního fondu je navrženo Brno,“ uvedl radní Petr Hýbler.

Tento audiovizuální fond má sdružovat finanční prostředky města Brna a Jihomoravského kraje. Celkový rozpočet by měl činit 10 milionů korun ročně, z toho 5 milionů korun dá Jihomoravský kraj a 5 milionů korun město Brno. Jeden milion je určen na krytí nákladů spojených s provozem fondu. Ostatní prostředky ve výši 9 mil. jsou určeny na dotace, a to ve dvou okruzích, tzv. malý a velký okruh.

Velký okruh tvořen částkou 7 milionů korun, kterou bude správní rada rozdělovat do výroby jednoho až tří projektů ročně. Jedná se o projekty s vyšším rozpočtem (např. celovečerní hrané filmy, televizní seriály). Dotace by měla vytvořit ideální pozici pro vyjednání co nejvýhodnějších podmínek pro region. Kromě čistě ekonomického přínosu (např. 100 % utracených nákladů v regionu, najímání místních profesionálů, služeb atd.) bude možné s producentem vyjednat také konkrétní podmínky prezentace regionu v rámci marketingu a distribuce realizovaného díla (kinodistribuce, zahraniční festivaly, televize atd.).

Malý okruh bude disponovat částkou 2 miliony korun ročně, která bude primárně určena pro podporu nízkorozpočtových audiovizuálních děl, a to jak po stránce zapojení místních tvůrců, tak po stránce využití lokálních témat, historie, atmosféry. Rozpočet projektů by se měl pohybovat cca do 500 tisíc korun.