Informace č.j. JMK 166874/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

                                                                                        

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 166874/2007                 Suchá /15222                                               21.12.2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 17. 12. 2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 164478/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii kompletního materiálu schváleného v bodě 34 na 144. zasedání Rady Jihomoravského kraje.

 

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                                                                                                                              v.z. PhDr. Pavol Foltín, v.r.

 

 

Přílohy: dle textu