foto 1 foto 2

Kraj rozešle téměř 35 milionů na platy zdravotnických pracovníků

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 21. září 2017 schválilo poskytnutí dotací v celkové výši 34,4 milionu korun v rámci dotačního programu „Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Jihomoravském kraji pro rok 2017“.

Dotace budou rozděleny pracovníkům celkem 22 poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, kteří mají sídlo v Jihomoravském kraji. Mezi nimi je 13 příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví. Ve smlouvách s jednotlivými poskytovateli je stanovena závazná podmínka, která ukládá, že finance musí být využity výhradně na platy zdravotnických nelékařských pracovníků ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu.

„Tyto finance jdou na zvýšení platů sester ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu za období od července do prosince roku 2017. Finanční prostředky máme k dispozici, nyní budou uzavřeny smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb a v horizontu několika týdnů jim budou peníze zaslány na účet. Dotační program bude možné čerpat do konce roku 2017, od ledna příštího roku by navýšení mělas pokrýt úhradová vyhláška,“ řekl radní Jihomoravského kraje pro zdravotnictví Igor Chlup.

Příjemci dotace se zavazují poskytnutou dotaci použít výhradně na zvýšení zvláštního příplatku k platu nebo analogické zvýšení mzdy, a to pouze v případě, pokud byl příslušnému zaměstnanci navýšen zvláštní příplatek k platu nebo analogicky zvýšena mzda o nejméně 2.000 Kč hrubého měsíčně. V Jihomoravském kraji se jedná o přibližně 2900 zdravotnických pracovníků.

Přehled finančních částek, které budou rozděleny mezi jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb:


Příspěvkové organizace kraje:
• Nemocnice Vyškov, 3 227 256,- Kč
• Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, 498 480,- Kč
• Nemocnice Kyjov, 4 448 934,- Kč
• Nemocnice Znojmo, 4 295 129,- Kč
• Nemocnice TGM Hodonín, 2 012 680,- Kč
• Nemocnice Tišnov, 317 848,- Kč
• Nemocnice Ivančice, 1 550 514,- Kč
• Nemocnice Hustopeče, 533 320,- Kč
• Nemocnice Břeclav, 3 724 932,- Kč
• LILA Domov pro postižené děti Otnice, 192 960,- Kč
• Dětské centrum Znojmo, 195 640,- Kč
• Dětské centrum Kyjov, 189 744,- Kč
• Jihomoravské dětské léčebny, 427 192,- Kč


Ostatní:
• Vojenská nemocnice Brno, 1 829 100,- Kč
• Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří, 237 716,- Kč
• Nemocnice Boskovice, 1 953 720,- Kč
• Nemocnice Milosrdných bratří, 3 020 360,-Kč
• Nemocnice Valtice, 571 322,- Kč
• Úrazová nemocnice Brno, 2 924 523, Kč
• Nemocnice Blansko, 1 733 960,- Kč
• Hospic sv. Alžběty o.p.s.; 160 800,- Kč
• Diecézní charita Brno, 340 360,- Kč