foto 1 foto 2

Cestování po železnici pro všechny

V rámci veletrhu Rehaprotex se v úterý 19. září 2017 na brněnském výstavišti uskutečnila konference Cestování po železnici pro všechny. V jejím úvodu vystoupil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Železniční doprava je zdravotně postiženými velmi vyhledávaná kvůli její obecné dostupnosti, ve vztahu k handicapovaným je i relativně pohodlnější než doprava autobusová. Náměstek Šlapal účastníky konference informoval o záměru Jihomoravského kraje nakoupit 36 nových vlakových jednotek, které podstatně zvýší komfort cestování i zdravotně postižených po regionálních železničních tratích na jihu Moravy.

Konference se zaměřila na zlepšení situace dopravy osob se zdravotním postižením na železnici, a to především u komerčních subjektů, které nechtějí převážet osoby se zdravotním postižením. Upozorňila na legislativní a jiné překážky bránící účinnému odmítání přepravování těchto lidí po železnici.

Čtyřdenní veletrh Rehaprotex návštěvníkům nabízí novinky ze zdravotnictví a rehabilitace, jako jsou kompenzační, protetické, ortopedické i rehabilitační pomůcky. Veletrhu se účastní poskytovatelé sociálních služeb, nabídku zde najdou i senioři, kteří žijí aktivním životem.

Snahou vystavovatelů je především předvést praktické využití jejich výrobků, k čemuž bude sloužit centrální plocha pavilonu A. Více informací na www.rehaprotex.cz . 

foto JMKfoto JMKfoto JMK