foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj na prvním místě v čerpání prostředků poskytnutých z EU v rámci IROP

Celorepublikový objem alokovaných finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na začátku září letošního roku překročil hranici 13 mld. Kč. V krajském srovnání drží Jihomoravský kraj (JMK) primát v podílu (15 %) na celkovém čerpání těchto prostředků. Na druhém a třetím místě se umístil Kraj Vysočina (12 %) a Středočeský kraj (11 %).

Ve sledovaném období (od roku 2014 do září 2017) se JMK podařilo realizovat 45 projektů, na něž získal z EFRR finanční zdroje ve výši téměř 2 mld. Kč. Největší část (1,4 mld. Kč) příspěvku z EU plynula do infrastruktury s cílem zvýšit konkurence schopnost a dostupnost regionu a propojit tak hlavní oblasti dopravních os. Přes 508 mil. Kč směřovalo na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele JMK. Zacíleno bylo především na vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání a zefektivnění infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Více než 90 mil. Kč poskytnutých prostředků vložil JMK do zefektivnění veřejných institucí, konkrétně na zvýšení transparentnosti veřejné správy a na posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Tabulka srovnání čerpání jednotlivých krajů ZDE (xls, 32 kB),  přehled 45 jihomoravských projektů ZDE (xls, 16 kB)