foto 1 foto 2

Tento týden začaly kurzy českého jazyka pro cizince

Jihomoravský kraj je po Praze a Středočeském kraji třetím místem s nejvyšším počtem žijících cizinců. Podpora těch, kteří zde pracují a mají zájem na soužití s místní společností, je dlouhodobou prioritou Jihomoravského kraje. Poptávka po studiu českého jazyka ze strany cizinců se rok od roku zvyšuje, proto v kraji v současnosti startuje další nabídka kurzů českého jazyka.

V novém školním roce se tak pro cizince z evropských i mimoevropských zemí otevírá možnost zapojit se do výuky českého jazyka v celkem 22 kurzech v rámci města Brna. Mimo Brno se otevírají dva kurzy. Zahájení výuky proběhlo v týdnu od 11. září 2017. Kurzy jsou poskytovány bezplatně, prezenční formou, v rozsahu 75 hodin a účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Kurzy českého jazyka jsou jednou z klíčových aktivit vedoucích ke zlepšení sociální, právní, jazykové i kulturní situace a postavení cizinců na území Jihomoravského kraje. Veškeré informace o výuce českého jazyka pro cizince a o dalších nabízených službách, mezi které patří sociální a právní poradenství, kurzy sociokulturní organizace, volnočasové aktivity aj., se zájemci dozví na těchto kontaktech:
- služby pro občany mimo EU poskytuje Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců: www.cizincijmk.cz , tel.: 533 433 540
- služby pro občany z EU jsou dostupné na www.cizinci-jmk.cz , tel.: 541 651 367
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK