Dotazník k projektu "Váš kraj, Váš rozpočet" - prezentace výsledků

 

 

hejtman JUDr. Bohumil Šimek

 

 

Vážená paní, vážený pane,

dotazníkové šetření k projektu "Váš kraj, Váš rozpočet", kde měla veřejnost možnost se vyjádřit k přípravě rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2018, bylo ukončeno dne 31. 10. 2017.

 

Přehled preferencí všech občanů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření a vyhodnocení hlasování o prioritních aktivitách rozpočtu, naleznete ZDE (prezentace PDF, 1,5 MB).

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 bude 15 dnů před projednáním v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje uveřejněn ve zkrácené podobě na úřední desce kraje. Plné znění návrhu rozpočtu bude zveřejněno prostřednictvím internetových stránek Jihomoravského kraje na adrese www.kr-jihomoravsky.cz v tématu „Ekonomika a finance“. Do návrhu rozpočtu v listinné podobě bude možné nahlédnout také na informacích a na odboru ekonomickém v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno.

 

S pozdravem

Váš hejtman
JUDr. Bohumil Šimek