foto 1 foto 2

Střední škola na Čichnově v Brně bude mít Junior centrum excelence pro kybernetickou bezpečnost

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 14. září 2017 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit závazek financování realizace projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno – Junior centrum excelence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno. Předpokládané celkové náklady na realizaci celé akce jsou 51,8 milionu korun (z toho Jihomoravský kraj 15,8 milionu korun).

„Cílem projektu je vybudování technologického centra pro kybernetickou bezpečnost a ICT, které je unikátním řešením v rámci České republiky. Centrum (CYLAB a videokonferenční místnost) umožní praktickou přípravu žáků v nově vytvořeném středoškolském oboru kybernetická bezpečnost a zajistí tak absolventy, kteří jsou velice žádáni na trhu práce. Současně dojde ke zvýšení kvality počátečního vzdělávání v dalších technických oborech školy - informační technologie, telekomunikace a zabezpečení dopravy,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.
Vzdálený přístup do CYLABu a sdílení informací prostřednictvím videokonferenčních hovorů umožní využívat výstupy projektu dalším středním školám oblasti. Škola byla vybrána jako jedna ze dvou v ČR pro tvorbu a pilotní ověřování vzdělávacího programu "Kybernetická bezpečnost", rovněž pak pro tvorbu rozšíření osnov základních a středních škol o kybernetickou bezpečnost.
 

K dalším projektům IROP, kde byl doporučen závazek financování patří:


Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace – Zabezpečení komunikačních a informačních systémů (dodávka technických prostředků, HW a SW, zabezpečujících informační a komunikační technologie operačního řízení Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, předpokládané celkové náklady na realizaci celé akce 15 milionů korun, z toho JMK 1,5 milionu korun)


Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace – „Škola progresivních průmyslových technologií - zvýšení odborných znalostí a dovedností žáků v nových technologiích používaných v průmyslu Brněnské metropolitní oblasti“ (předpokládané celkové náklady na realizaci celé akce – 47,5 milionu korun, z toho JMK 11,5 milionu korun)


Rada také schválila podání žádosti o podporu projektu Střední školy technické a ekonomické Brno, Olomoucká, „Kybernetická bezpečnost SŠTE Brno“ z IROP (realizací projektu dojde k plnému zabezpečení informačních a komunikačních systémů školy dle aktuálních kybernetických standardů, předpokládané celkové náklady 5,15 milionu korun, z toho investiční fond školy 0,5 milionu korun).


Radní rovněž schválili investiční záměr Vyšší odborné školy Brno, Kounicova 16 „Výstavba příjezdové komunikace k VOŠzdr. - realizace“ včetně zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Jde o rekonstrukci příjezdové komunikace z ulice Kounicova, parkovacího stání a prostoru pro otáčení vozidel u firemní mateřské školy Jihomoravského kraje. Stávající povrch příjezdové cesty je zcela nedostatečný, cestu tvoří nezpevněný hliněný povrch. Předpokládané celkové náklady činí 3,36 milionu korun.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK