foto 1 foto 2

Moravské zemské muzeum slaví 200 let od založení

V Brně v sobotu 9. září 2017 vyvrcholily oslavy 200 let Moravského zemského muzea.

Při akci, konané pod záštitou hejtmana Bohumila Šimka, muzeum otevřelo zdarma výstavní domy, jako Památník Leoše Janáčka nebo Dietrichsteinský palác a další expozice (mj. pavilon Anthropos, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen nebo Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou).

Hlavní oslavy se odpoledne uskutečnily na Zelném trhu., kde se představila jednotlivá odborná oddělení muzea. Bylo také možné si prohlédnout dvě nové výstavy. Výstava nazvaná Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře i vědě představuje fenomén sběratelství, který vedl ke vzniku kabinetů kuriozit nebo přírodnin. Každé z odborných oddělení přispělo nějakou atraktivní zajímavostí. Zájemci mohli také nahlédnout do připravované stálé expozice Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století. Jako jedna z mála domácích muzejních expozic mapuje nedávnou historii. Muzeum expozici dokončí a otevře ještě letos.

Více informací o muzeu najdete na www.mzm.cz .