foto 1 foto 2

Hejtman jednal s vedením obcí na Tišnovsku

O aktuálních problémech obcí na Tišnovsku jednal s jejich vedením ve středu 6. září 2017 hejtman Bohumil Šimek.

„Postupně jsem navštívil Brumov, Nedvědici a Předklášteří. Ve všech třech obcích jsem měl možnost seznámit se s tím, jak jejich vedení reaguje na aktuální potřeby obyvatel, ať už jde o školu, místo setkávání, obecní požární nádrž nebo chystané rozvojové projekty. Zajímal jsem se rovněž o aktivitu občanů v dobrovolných sdruženích v těchto obcích, ať už jde o hasiče, myslivce, folklorní sdružení nebo sportovní oddíly. Těší mne, že se díky iniciativě i malých zastupitelstev daří zlepšovat život lidí na jižní Moravě,“ uvedl hejtman Šimek, který v takovýchto návštěvách bude pokračovat i nadále.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK