foto 1 foto 2

Delegace Bratislavského kraje se zajímala o rozvoj cykloturistiky na jihu Moravy

O možnostech rozvoje spolupráce a sdílení informací v oblasti cestovního ruchu jednali v Brně členové zastupitelstva Bratislavského samosprávného kraje, kteří ve čtvrtek 7. září 2017 zavítali do Jihomoravského kraje. Delegaci vedenou Tatianou Mikušovou v prostorách krajského úřadu přivítal hejtman Bohumil Šimek spolu s radním Petrem Hýblerem.

Zástupci Bratislavského samosprávného kraje přijeli na jižní Moravu s cílem získat informace o rozvoji a podpoře cykloturistiky, vinařské turistiky a lodní turistiky v regionu jižní Moravy. Bratislavští hosté se též zajímali o zdejší propojení cykloturistiky a vinařské turistiky v podobě Moravských vinařských stezek.

V doprovodu radních Jany Pejchalové a Petra Hýblera bratislavská delegace následně zamířila na cyklotrasy do Mikulova a do Národního vinařského centra ve Valticích, v programu návštěvy nechybí ani prohlídka Multifunkčního centra zámku Lednice nebo plavba po Baťově kanálu.

Bratislavský samosprávný kraj a Jihomoravský kraj pojí dlouholeté partnerství - dohoda o spolupráci byla podepsána již v roce 2003. Do Bratislavy a Bratislavského samosprávného kraje vedla také první oficiální zahraniční cesta hejtmana Bohumila Šimka, která se uskutečnila v lednu letošního roku. Oba kraje pojí společné členství v regionu CENTROPE.

foto JMKfoto JMKfoto JMK