Jihomoravský kraj prodává budovu bývalé internátní zdravotnické školy ve Vyškově - Dědicích

Jedná se o objekt bývalé internátní zdravotnické školy stojící na náměstí Svobody ve Vyškově (Dědicích) v těsné blízkosti barokního kostela Nejsvětější Trojice. Třípodlažní objekt (jedno částečné podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží) je řešen jako uzavřený blok s vnitřním dvorem a přístupem z ulice Dědická a z náměstí Svobody. Objekt je zděnou stavbou se sedlovou střechou, splaškovou a dešťovou kanalizační přípojkou, přípojkou nízkého napětí a vodovodní a plynovou přípojkou.
Objekt je vyklizený a cca dva roky nevyužívaný.
Podle platného územního plánu je objekt zařazen do plochy OŠ – školská zařízení.
 

Energetická náročnost budovy (PENB): F/299 kWh/(m²·rok). Bližší informace obsahuje průkaz energetické náročnosti, do kterého je možné na vyžádání nahlédnout.
 

Bližší informace podá Mgr. Barbora Drnovská na tel. 541 652 496, drnovska.barbora@kr-jihomoravsky.cz.