foto 1 foto 2

Kraj chce postavit nové vzdělávací a výcvikové středisko pro záchranáře

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 31. srpna 2017 schválila podání žádosti o podporu projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje“ do výzvy č. 27 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Celkové výdaje na realizaci projektu se v současné době předpokládají ve výši 99,8 milionů korun. V případě, že projekt bude schválen řídícím orgánem IROP, Jihomoravský kraj obdrží dotaci ve výši 90 % způsobilých výdajů projektu (z toho 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze státního rozpočtu).
„Toto moderní výcvikové středisko by mělo být hotové v září 2019 a jeho cílem je zlepšit připravenost zdravotnické záchranné služby k poskytování kvalitní a efektivní přednemocniční neodkladné péče. Obyvatelům Jihomoravského kraje tak bude v budoucnu poskytována stále kvalitnější péče záchranářů s ohledem na nové postupy a poznatky na poli urgentní medicíny. Nové středisko zvýší úroveň pracovních podmínek pro lektory a umožnění výuky v oblasti urgentní medicíny i krizové připravenosti na jednom uceleném pracovišti,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Ve výcvikovém středisku vznikne kvalitní zázemí umožňující efektivní výuku dospělých, praktickou výuku modelových situací s využitím pokročilých simulátorů. Bude možný výcvik personálu pro mimořádné situace a krizové stavy, například vysoce nebezpečné nemoci nebo speciální letecké záchranné činnosti.

Předmětem projektu je vybudování vzdělávacího a výcvikového střediska (dostavba stávající stavby) výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JMK) v Brně-Bohunicích, její odpovídající vybavení vnitřním zařízením (nábytkem), audiovizuální technikou a PC technikou včetně pořízení souboru pokročilých simulátorů a polygonu - lezecké stěny.
 

foto JMKfoto JMK