foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj podepsal memorandum s Blučinou. Budou spolupracovat na stavbě obchvatu

Ulevit lidem bydlícím v okolní zástavbě rodinných domků, zamezit překračování přípustných limitů hluku a celkově zklidnit dopravní situaci, takový je cíl plánované výstavby obchvatu Blučiny. Rada Jihomoravského kraje dnes (31. srpna) schválila podpis memoranda, kterým kraj i obec deklarují postupovat v přípravě a realizaci další etapy stavby obchvatu společně. Obchvat umožní také rozvoj okolního území a zároveň uspokojí poptávku po přepravních trasách mezi dálničními tahy D1, D2 a D52.

„První etapu obchvatu dokončil v roce 2016 soukromý investor. Jednalo se o přestavbu stávající křižovatky za exitem z D2 na Blučinu. V rámci stavby byl na okružní křižovatce vybudován samostatný paprsek pro napojení silničního obchvatu Blučiny,“ popsal dosavadní vývoj náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Druhá etapa tak naváže na tento již dokončený projekt. Obchvat povede severně od stávajícího zastavěného území v délce přibližně 4,6 kilometru. Na západní straně se obchvat napojí na silnici II/425 u obce Vojkovice. Na východní straně do výše popsané okružní křižovatky vybudované v první etapě.

„Obec by měla v rámci přípravy stavby zajistit vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, včetně zajištění potřebné dokumentace EIA a posudku pro vydání tohoto stanoviska. Obec dále hodlá vykupovat pozemky, případně další nemovité věci, potřebné pro stavbu. Kraj zajistí vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a odkoupí od obce jí vykoupené nemovité věci,“ uvedl Hanák.
foto JMKfoto JMK