foto 1 foto 2

Na krajském úřadě jednali o snižování dopadů sucha na jižní Moravu

O možnostech a nástrojích ke snižování dopadů sucha na jih Moravy, který je nedostatkem vody nejvíce postiženým regionem v celé České republice, jednali dnes (30. srpna 2017) v brněnském sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje zástupci celkem 16 institucí a organizací.

Účastníky tohoto tematického pracovního jednání, mezi nimiž nechyběli představitelé Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Lesů ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, Povodí Moravy, Regionální agrární komory nebo Mendelovy univerzity přivítal hejtman Bohumil Šimek, který sucho na jižní Moravě označil za jeden z nejzásadnějších současných problémů regionu. „Věřím, že toto jednání je prvním krokem, na který budou navazovat nutné kroky další pro řešení situace, jak pomoci zadržení vody v krajině jižní Moravy,“ uvedl hejtman.

Podle Miroslava Kubáska, který má v krajské radě oblast životního prostředí v gesci, rozhodujícím „hráčem“ v zadržování vody v krajině jsou zemědělci a lesáci. Experti tak na semináři hovořili zejména o tématu hospodaření s vodou na zemědělských (424 tisíc ha) a lesních půdách (202 tisíc ha). „Jedná se celkem o 78 procent plochy Jihomoravského kraje a je to tedy pro hospodaření s vodou naprosto rozhodující téma. Hovořilo se o vodní a vzdušné erozi, o degradaci zemědělských půd, o způsobu kontroly zemědělců. Diskuse se týkala také způsobů hospodaření na zemědělské půdě a v lese, organizace zemědělské krajiny, využívání moderních technologií, i možnosti pomoci státu a kraje. Přítomným byla předvedena bilance vod v Jihomoravském kraji i se zdroji, které jsou mimo území regionu, ale kraj zásobují vodou - z ní vyplývá, že jedině díky skvělé práci při manipulaci na vodních dílech se daří zajišťovat alespoň minimální průtoky v tocích. Dlouhá byla diskuse o závlahách na jižní Moravě a jejich přínosu ke snížení následků sucha. Z bilance vyplývá, že závlahy mohou hrát omezenou roli na maximálně 10 procentech výměry zemědělské půdy,“ popsal jednání radní Kubásek, který připomenul, že je nutné stále hovořit se zemědělci, lesníky a starosty a zdůrazňovat jim jejich odpovědnost za vodu v krajině, kterou má ale i každý občan kraje. Jak dodal radní Kubásek, ze středečního - úvodního - jednání vznikne následně zápis. „Mělo by jít eventuálně i o sborník, který bude shrnovat zde podané návrhy rozhodujících opatření pro retenci vody v krajině,“ doplnil radní.

foto JMKfoto JMKfoto JMK