Informace č.j. JMK 165250/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

                                                                        

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 165250/2007                 Suchá /15222                                               18.12.2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane,

 

 

na základě Vaší žádosti ze dne 4. 12. 2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 158958/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii kompletního materiálu schváleného v bodě 9 a 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

 

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                           

 

 

Přílohy: dle textu

 

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz