foto 1 foto 2

Hejtman jednal s vedením obcí na Moravskokrumlovsku a Tišnovsku

O aktuálních problémech obcí na Moravskokrumlovsku a Tišnovsku jednal s jejich vedením v úterý 22. srpna a ve středu 23. srpna 2017 hejtman Bohumil Šimek.

„Postupně jsem navštívil Lesonice, Bohutice, Lomnici, Horní Loučky a Běleč. Obdivuji starostky a starosty, kteří v těchto obcích s malým počtem obyvatel často ani nemohou dosáhnout na dotace a řadu věcí řeší svépomocí. V Běleči se tak například chystají stavět novou hasičskou zbrojnici. Lesonice chtějí vybudovat hřiště u základní školy a Lomnice se může pochlubit nově zrekonstruovanou mateřskou školou. V Horních Loučkách je největší chloubou nově zbudovaná kanalizace a čistička odpadních vod. A v Bohuticích stojí za vidění Křížová cesta - 54 dřevěných soch v životní velikosti a památkově chráněná sýpka,“ uvedl hejtman Šimek, který v takovýchto návštěvách bude pokračovat i nadále.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK